pzhgpzmigrod
  Wyniki - dorosłe Żmigród 1
 
  PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.                    
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Typowane [ 1]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 1 KOWALCZYK ROBERT 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 76 2756.90 34.4
2 2 MAŁYS DOMINIK 1 5 4 2 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5 3 2 65 2326.57 28.5
3 3 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 5 3 3 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 1 1 61 2212.42 28.9
4 4 CIENCIERUK ZDZISŁAW 1 3 5 5 4 2 4 5 5 5 5 4 5 4 5 0 1 62 2104.57 29.8
5 6 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA 1 3 2 3 3 5 4 5 5 2 5 1 4 2 3 5 5 57 1991.00 27.1
6 5 JASIŃSKI JAN 1 3 5 4 2 5 1 4 4 3 4 4 5 4 3 2 0 53 1885.32 24.6
7 7 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 1 3 3 2 2 1 4 5 4 5 5 1 3 2 2 3 46 1749.35 20.6
8 8 LIS MARIAN 1 4 3 1 5 3 5 3 2 4 3 5 0 1 1 3 -- 43 1572.31 16.5
9 10 DYK WIKTOR 1 5 -- 3 3 4 2 3 3 3 5 0 5 2 4 -- 4 46 1380.49 27.9
10 9 JANKOWSKI JERZY 1 5 0 5 5 5 2 2 0 2 3 3 2 3 2 -- 0 39 1312.69 28.0
11 11 JANKOWSKI JAN 1 2 5 5 4 5 4 2 3 3 2 1 2 1 0 0 0 39 1233.60 16.4
12 12 KAZEK JAN 1 0 0 -- 1 2 1 1 2 1 0 4 4 3 2 1 -- 22 968.19 8.0
13 13 MAŁYS HENRYK 1 2 0 1 2 1 3 4 2 1 3 2 3 0 2 -- -- 26 833.03 9.8
14 14 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 1 0 3 4 5 3 2 2 1 1 0 2 1 -- -- -- 25 829.58 12.1
15 15 DUDZIAK KAROL 1 1 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 -- -- -- 25 817.99 13.5
16 16 ROGALA ANDRZEJ KAMIL 1 3 5 2 3 3 3 4 3 2 1 -- -- -- -- -- -- 29 809.78 19.7
17 17 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 0 0 2 2 0 1 0 2 0 1 1 1 3 0 1 -- 14 590.10 13.3
18 18 ŁUKAWY JAN 1 3 0 2 2 1 0 0 2 1 0 2 2 1 -- -- -- 16 528.88 7.8
19 19 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 2 5 3 2 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16 376.90 23.6
20 20 SZYDEŁKO ZDZISŁAW 1 1 2 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 -- -- -- 12 298.01 7.9
21 21 JAKÓB BRONISŁAW 1 -- -- -- 0 0 0 1 -- 1 1 1 0 0 0 2 -- 6 282.48 4.5
22 22 JANKOWSKI PAWEŁ 1 -- 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -- -- -- 6 166.89 8.9
23 23 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 0 -- 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 36.49 4.4
24 24 GAWŁÓW IWONA & ZBIGNIEW 1 1 2 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 27.50 8.6
25 25 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 0 0 1 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 17.45 2.2PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 16, z dnia 30.07.17 HALLE-6
Typowane [ 1]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA 1 28 5 10 126.18
2 KOWALCZYK ROBERT 1 34 5 9 115.75
3 DYK WIKTOR 1 15 4 6 104.68
4 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 35 3 9 83.19
5 MAŁYS DOMINIK 1 29 2 3 47.66
6 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 19 1 1 30.00
7 CIENCIERUK ZDZISŁAW 1 24 1 3 22.98
8 JASIŃSKI JAN 1 27 0 0 0.00
9 JANKOWSKI JERZY 1 10 0 3 0.00
10 JANKOWSKI JAN 1 18 0 4 0.00PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza
Całość [ 5]
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
|Lp. Lp. | Nazwisko Imie |Nr.|L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |L |Razem|Razem |Konk/|
| Pop.| |Sek|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|konk.|punkty |Wkł.%|
+---------+-----------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-------+-----+
1 2 KOWALCZYK ROBERT 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 6 86 3068.03 34.4
2 1 MAŁYS DOMINIK 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 3 83 3005.24 28.5
3 3 JASIŃSKI JAN 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 0 80 2914.06 24.6
4 4 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA 1 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 4 6 85 2910.24 27.1
5 5 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 5 4 6 2 6 83 2843.98 20.6
6 6 ANDRZEJEWSKI ARTUR 1 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 4 5 4 6 4 -- 78 2653.97 13.3
7 7 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 1 1 78 2640.76 28.9
8 8 CIENCIERUK ZDZISŁAW 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 4 6 4 6 0 3 79 2638.85 29.8
9 10 JANKOWSKI JAN 1 6 6 6 6 5 5 6 5 5 2 4 2 2 4 3 4 71 2401.98 16.4
10 9 LIS MARIAN 1 6 6 4 6 5 5 6 5 5 6 4 1 3 6 3 -- 71 2369.38 16.5
11 11 JANKOWSKI JERZY 1 6 6 6 6 5 5 6 3 3 3 4 6 3 4 -- 3 69 2183.22 28.0
12 12 DYK WIKTOR 1 6 -- 4 4 5 3 6 5 5 6 0 6 2 6 -- 6 64 1984.06 27.9
13 13 MAŁYS HENRYK 1 6 6 6 4 5 5 6 3 3 3 2 4 0 2 -- -- 55 1559.83 9.8
14 14 ROGALA ANDRZEJ KAMIL 1 6 6 4 6 5 5 6 5 3 2 -- -- -- -- -- -- 48 1419.49 19.7
15 15 KAZEK JAN 1 0 0 -- 1 3 5 1 2 1 1 4 6 4 3 1 -- 32 1325.78 8.0
16 16 DUDZIAK KAROL 1 6 6 6 6 2 4 4 3 4 4 1 1 1 -- -- -- 48 1324.05 13.5
17 17 KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF 1 6 3 6 6 5 3 3 3 1 3 1 3 1 -- -- -- 44 1210.29 12.1
18 18 ŁUKAWY JAN 1 6 1 2 2 2 2 0 3 1 0 2 3 1 -- -- -- 25 765.23 7.8
19 19 JAKÓB BRONISŁAW 1 -- -- -- 1 0 0 2 -- 1 1 2 0 0 2 4 -- 13 561.80 4.5
20 20 SUSEŁ KRZYSZTOF 1 5 6 4 6 4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25 543.54 23.6
21 21 JANKOWSKI PAWEŁ 1 -- 5 1 3 2 2 1 1 0 2 1 2 0 -- -- -- 20 529.05 8.9
22 22 SZYDEŁKO ZDZISŁAW 1 2 3 5 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 -- -- -- 18 401.78 7.9
23 23 KOBYLSKI MIROSŁAW 1 1 -- 5 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 107.81 4.4
24 24 GAWŁÓW IWONA & ZBIGNIEW 1 2 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 52.85 8.6
25 25 KASPEROWICZ KRZYSZTOF 1 0 0 2 0 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 39.44 2.2
PZHGP okr. WROCLAW oddz. ZMIGROD, rok 2017.
Tabela współzawodnictwa
Lot nr 16, z dnia 30.07.17 HALLE-6
Całość [ 5]
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
|L.P| Nazwisko Imie |Nr.|Wklad.| Konk.|Razem|Punkty |
| | |Sek| | Pkt. |Konk.| |
+---+-----------------------------+---+------+------+-----+-------+
1 KOŚCIELNY ANDRZEJ 1 35 6 9 166.60
2 DYK WIKTOR 1 15 6 6 159.36
3 GEREŁO JAROSŁAW JADWIGA 1 28 6 10 153.20
4 KOWALCZYK ROBERT 1 34 6 9 149.58
5 JANKOWSKI JAN 1 18 4 4 95.74
6 JANKOWSKI JERZY 1 10 3 3 76.59
7 CIENCIERUK ZDZISŁAW 1 24 3 3 75.32
8 MAŁYS DOMINIK 1 29 3 3 71.92
9 GRABKOWSKI DARIUSZ 1 19 1 1 30.00
10 JASIŃSKI JAN 1 27 0 0 0.00
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (69 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=