pzhgpzmigrod
  Kategorie - Dorosłe
 
 Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 400 km          
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KURAS MARIUSZ | 2 | 415.12 | 20 |
| 2 |JUREK ANDRZEJ | 3 | 623.50 | 20 |
| 3 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 825.65 | 20 |
| 4 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 835.98 | 20 |
| 5 |KOWALCZYK ROBERT | 1 | 867.55 | 20 |
| 6 |JASIŃSKI JAN | 1 | 921.01 | 20 |
| 7 |MAŁYS DOMINIK | 1 | 938.82 | 20 |
| 8 |CIENCIERUK ZDZISŁAW | 1 | 996.75 | 20 |
| 9 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 1089.57 | 20 |
| 10 |GEREŁO JAROSŁAW & JADWIGA | 1 | 1150.34 | 20 |
| 11 |MIARKA ADAM | 2 | 1244.51 | 20 |
| 12 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 1268.12 | 20 |
| 13 |DYK WIKTOR | 1 | 1332.91 | 20 |
| 14 |CHMIELEWSKI KRZYSZTOF | 3 | 1390.14 | 20 |
| 15 |JANKOWSKI JERZY | 1 | 1419.10 | 20 |
| 16 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 1536.06 | 20 |
| 17 |PIETRZAK WIESŁAW | 3 | 1955.54 | 20 |
| 18 |JANKOWSKI JAN | 1 | 1475.75 | 19 |
| 19 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 1099.45 | 18 |
| 20 |LIS MARIAN | 1 | 2216.26 | 18 |
| 21 |ANDRZEJEWSKI ARTUR | 1 | 2334.47 | 18 |
| 22 |BAŃKOSZ WŁADYSŁAW | 2 | 1716.35 | 17 |
| 23 |ROGALA ANDRZEJ & KAMIL | 1 | 1805.89 | 17 |
| 24 |KIEL HENRYK | 4 | 1282.81 | 16 |
| 25 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 1659.59 | 16 |
| 26 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 1752.62 | 16 |
| 27 |DUDZIAK KAROL | 1 | 1206.78 | 15 |
| 28 |RĘKAS ADAM | 2 | 1844.65 | 15 |
| 29 |BŁOŃSKI MARIAN | 3 | 884.73 | 14 |
| 30 |MAŁYS HENRYK | 1 | 1108.35 | 14 |
| 31 |RÓŻAŃSKI JACEK | 2 | 1209.22 | 14 |
| 32 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 1534.66 | 14 |
| 33 |KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF | 1 | 1565.97 | 14 |
| 34 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 1162.63 | 13 |
| 35 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 1163.48 | 13 |
| 36 |FRĄCKOWIAK ROMAN-MARIAN | 3 | 1050.84 | 12 |
| 37 |KRÓLIK ADAM | 2 | 1289.99 | 12 |
| 38 |SUSEŁ KRZYSZTOF | 1 | 932.38 | 11 |
| 39 |PIETRZAK ANDRZEJ | 3 | 1508.89 | 11 |
| 40 |ŁUKAWY JAN | 1 | 803.98 | 8 |
| 41 |LEWANDOWSKI GRZEGORZ | 3 | 923.22 | 8 |
| 42 |KAZEK JAN | 1 | 973.26 | 8 |
| 43 |ZMARZŁY MARIAN | 2 | 909.62 | 7 |
| 44 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 931.97 | 7 |
| 45 |SOBOŃ RYSZARD | 3 | 521.47 | 5 |
| 46 |SZWECHŁOWICZ MARIUSZ | 4 | 654.05 | 5 |
| 47 |OWSIAŃSKI ZBIGNIEW | 3 | 685.51 | 5 |
| 48 |MYRDZIO STANISŁAW | 4 | 343.63 | 4 |
| 49 |JAKÓB BRONISŁAW | 1 | 363.95 | 4 |
| 50 |MUSIALIK WOJCIECH | 3 | 437.31 | 4 |
| 51 |SZYDEŁKO ZDZISŁAW | 1 | 472.11 | 4 |
| 52 |MOSKALIK MACIEJ | 2 | 697.36 | 4 |
| 53 |ADAMCZYK MAREK & JERZY | 4 | 69.96 | 3 |
| 54 |JUREK DARIUSZ | 3 | 102.91 | 3 |
| 55 |BIELAK ANDRZEJ | 2 | 146.93 | 2 |
| 56 |FIL BOGUSŁAW | 4 | 210.59 | 2 |
| 57 |JANKOWSKI PAWEŁ | 1 | 291.25 | 2 |
| 58 |DŁUGOSZ ADAM | 4 | 314.47 | 2 |
| 59 |SKOWROŃSKI KRYSTIAN | 2 | 338.69 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. A od 100 do 600 km Roczne
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KURAS MARIUSZ | 2 | 319.79 | 20 |
| 2 |MIARKA ADAM | 2 | 744.75 | 20 |
| 3 |JASIŃSKI JAN | 1 | 959.01 | 20 |
| 4 |CIENCIERUK ZDZISŁAW | 1 | 1054.09 | 20 |
| 5 |PIETRZAK WIESŁAW | 3 | 1195.70 | 20 |
| 6 |JUREK ANDRZEJ | 3 | 1316.72 | 20 |
| 7 |KOWALCZYK ROBERT | 1 | 1344.77 | 20 |
| 8 |MAŁYS DOMINIK | 1 | 1450.57 | 20 |
| 9 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 1826.47 | 20 |
| 10 |JANKOWSKI JAN | 1 | 1850.86 | 20 |
| 11 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 1561.32 | 19 |
| 12 |GEREŁO JAROSŁAW & JADWIGA | 1 | 1473.63 | 18 |
| 13 |JANKOWSKI JERZY | 1 | 970.93 | 17 |
| 14 |CHMIELEWSKI KRZYSZTOF | 3 | 1250.64 | 17 |
| 15 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 2127.44 | 17 |
| 16 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 1193.25 | 16 |
| 17 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 1681.48 | 16 |
| 18 |ANDRZEJEWSKI ARTUR | 1 | 1419.64 | 14 |
| 19 |RĘKAS ADAM | 2 | 1798.94 | 14 |
| 20 |BAŃKOSZ WŁADYSŁAW | 2 | 1582.08 | 13 |
| 21 |SUSEŁ KRZYSZTOF | 1 | 659.03 | 12 |
| 22 |FRĄCKOWIAK ROMAN-MARIAN | 3 | 1164.86 | 12 |
| 23 |BŁOŃSKI MARIAN | 3 | 1261.71 | 12 |
| 24 |MAŁYS HENRYK | 1 | 1608.36 | 12 |
| 25 |KRÓLIK ADAM | 2 | 1623.41 | 12 |
| 26 |DUDZIAK KAROL | 1 | 621.00 | 10 |
| 27 |DYK WIKTOR | 1 | 734.76 | 10 |
| 28 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 936.38 | 10 |
| 29 |LIS MARIAN | 1 | 1105.77 | 10 |
| 30 |ROGALA ANDRZEJ & KAMIL | 1 | 779.31 | 9 |
| 31 |KIEL HENRYK | 4 | 957.36 | 9 |
| 32 |OWSIAŃSKI ZBIGNIEW | 3 | 1239.72 | 9 |
| 33 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 839.43 | 8 |
| 34 |KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF | 1 | 983.12 | 8 |
| 35 |SOBOŃ RYSZARD | 3 | 702.74 | 7 |
| 36 |ŁUKAWY JAN | 1 | 822.56 | 7 |
| 37 |JANKOWSKI PAWEŁ | 1 | 581.17 | 5 |
| 38 |MUSIALIK WOJCIECH | 3 | 437.31 | 4 |
| 39 |LEWANDOWSKI GRZEGORZ | 3 | 544.98 | 4 |
| 40 |ADAMCZYK MAREK & JERZY | 4 | 69.96 | 3 |
| 41 |JAKÓB BRONISŁAW | 1 | 373.05 | 3 |
| 42 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 406.17 | 3 |
| 43 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 507.03 | 3 |
| 44 |SZALA TOMASZ | 4 | 66.33 | 2 |
| 45 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 113.91 | 2 |
| 46 |BIELAK ANDRZEJ | 2 | 146.93 | 2 |
| 47 |SZYDEŁKO ZDZISŁAW | 1 | 182.02 | 2 |
| 48 |MYRDZIO STANISŁAW | 4 | 209.41 | 2 |
| 49 |FIL BOGUSŁAW | 4 | 210.59 | 2 |
| 50 |DŁUGOSZ ADAM | 4 | 314.47 | 2 |
| 51 |PIETRZAK ANDRZEJ | 3 | 339.31 | 2 |
| 52 |MOSKALIK MACIEJ | 2 | 355.40 | 2 |
| 53 |SZWECHŁOWICZ MARIUSZ | 4 | 392.00 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. B od 300 do 600 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KURAS MARIUSZ | 2 | 111.74 | 16 |
| 2 |JUREK ANDRZEJ | 3 | 176.91 | 16 |
| 3 |CIENCIERUK ZDZISŁAW | 1 | 316.19 | 16 |
| 4 |MAŁYS DOMINIK | 1 | 340.44 | 16 |
| 5 |KOWALCZYK ROBERT | 1 | 378.45 | 16 |
| 6 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 428.98 | 16 |
| 7 |JASIŃSKI JAN | 1 | 446.28 | 16 |
| 8 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 457.26 | 16 |
| 9 |GEREŁO JAROSŁAW & JADWIGA | 1 | 458.50 | 16 |
| 10 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 464.94 | 16 |
| 11 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 483.12 | 16 |
| 12 |MIARKA ADAM | 2 | 509.38 | 16 |
| 13 |JANKOWSKI JERZY | 1 | 572.08 | 16 |
| 14 |CHMIELEWSKI KRZYSZTOF | 3 | 655.48 | 16 |
| 15 |PIETRZAK WIESŁAW | 3 | 660.86 | 16 |
| 16 |DYK WIKTOR | 1 | 744.29 | 16 |
| 17 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 754.78 | 16 |
| 18 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 768.87 | 16 |
| 19 |LIS MARIAN | 1 | 888.46 | 16 |
| 20 |JANKOWSKI JAN | 1 | 957.38 | 16 |
| 21 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 1168.59 | 16 |
| 22 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 1306.45 | 16 |
| 23 |ROGALA ANDRZEJ & KAMIL | 1 | 1327.76 | 16 |
| 24 |MAŁYS HENRYK | 1 | 1367.79 | 16 |
| 25 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 1441.12 | 16 |
| 26 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 1631.54 | 16 |
| 27 |ANDRZEJEWSKI ARTUR | 1 | 1860.17 | 16 |
| 28 |BAŃKOSZ WŁADYSŁAW | 2 | 1492.06 | 15 |
| 29 |BŁOŃSKI MARIAN | 3 | 920.53 | 14 |
| 30 |KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF | 1 | 1221.91 | 14 |
| 31 |RĘKAS ADAM | 2 | 1264.36 | 14 |
| 32 |RÓŻAŃSKI JACEK | 2 | 1635.00 | 14 |
| 33 |DUDZIAK KAROL | 1 | 921.50 | 12 |
| 34 |KAZEK JAN | 1 | 1177.28 | 11 |
| 35 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 1308.44 | 11 |
| 36 |KIEL HENRYK | 4 | 824.03 | 8 |
| 37 |PIETRZAK ANDRZEJ | 3 | 587.38 | 7 |
| 38 |ZMARZŁY MARIAN | 2 | 1023.07 | 7 |
| 39 |KRÓLIK ADAM | 2 | 622.05 | 6 |
| 40 |ŁUKAWY JAN | 1 | 373.61 | 4 |
| 41 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 412.18 | 4 |
| 42 |DOBRZAŃSKI RAFAŁ | 3 | 219.22 | 3 |
| 43 |MYRDZIO STANISŁAW | 4 | 228.58 | 3 |
| 44 |FRĄCKOWIAK ROMAN-MARIAN | 3 | 232.33 | 3 |
| 45 |JANKOWSKI PAWEŁ | 1 | 269.66 | 3 |
| 46 |JAKÓB BRONISŁAW | 1 | 373.05 | 3 |
| 47 |SOBOŃ RYSZARD | 3 | 405.27 | 3 |
| 48 |SZYDEŁKO ZDZISŁAW | 1 | 467.51 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. C pow. 500 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |JUREK ANDRZEJ | 3 | 93.78 | 9 |
| 2 |KOWALCZYK ROBERT | 1 | 132.43 | 9 |
| 3 |KURAS MARIUSZ | 2 | 144.56 | 9 |
| 4 |JASIŃSKI JAN | 1 | 205.61 | 9 |
| 5 |MAŁYS DOMINIK | 1 | 248.60 | 9 |
| 6 |ANDRZEJEWSKI ARTUR | 1 | 250.59 | 9 |
| 7 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 254.62 | 9 |
| 8 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 260.53 | 9 |
| 9 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 307.01 | 9 |
| 10 |MIARKA ADAM | 2 | 319.64 | 9 |
| 11 |CHMIELEWSKI KRZYSZTOF | 3 | 353.62 | 9 |
| 12 |PIETRZAK WIESŁAW | 3 | 378.67 | 9 |
| 13 |CIENCIERUK ZDZISŁAW | 1 | 394.55 | 9 |
| 14 |KASOWSKA KATARZYNA | 4 | 420.69 | 9 |
| 15 |LIS MARIAN | 1 | 446.49 | 9 |
| 16 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 460.99 | 9 |
| 17 |JANKOWSKI JAN | 1 | 468.46 | 9 |
| 18 |GEREŁO JAROSŁAW & JADWIGA | 1 | 494.01 | 9 |
| 19 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 540.93 | 9 |
| 20 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 626.83 | 9 |
| 21 |RÓŻAŃSKI JACEK | 2 | 703.65 | 9 |
| 22 |JANKOWSKI JERZY | 1 | 711.06 | 9 |
| 23 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 744.98 | 9 |
| 24 |DRĄG AGNIESZKA | 4 | 876.09 | 9 |
| 25 |KAZEK JAN | 1 | 938.42 | 9 |
| 26 |DYK WIKTOR | 1 | 938.53 | 9 |
| 27 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 1204.11 | 9 |
| 28 |MAŁYS HENRYK | 1 | 510.39 | 6 |
| 29 |ROGALA ANDRZEJ & KAMIL | 1 | 538.45 | 6 |
| 30 |DUDZIAK KAROL | 1 | 583.72 | 6 |
| 31 |BAŃKOSZ WŁADYSŁAW | 2 | 692.59 | 6 |
| 32 |BAZYLEWICZ TADEUSZ | 4 | 164.88 | 3 |
| 33 |DOBRZAŃSKI RAFAŁ | 3 | 219.22 | 3 |
| 34 |BŁOŃSKI MARIAN | 3 | 223.73 | 3 |
| 35 |KARPUSZEWICZ KRZYSZTOF | 1 | 411.48 | 3 |
| 36 |KIEL HENRYK | 4 | 454.01 | 3 |
| 37 |LEWANDOWSKI GRZEGORZ | 3 | 462.88 | 3 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+Klasyfikacja współzawodnictwa w Kat. M pow. 700 km
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| L.p. | Nazwisko,Imie |Nr Sek. | Coefficient |Konk |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
| 1 |KOWALCZYK ROBERT | 1 | 160.75 | 6 |
| 2 |MAŁYS DOMINIK | 1 | 176.05 | 6 |
| 3 |JASIŃSKI JAN | 1 | 209.97 | 6 |
| 4 |MIARKA ADAM | 2 | 283.46 | 6 |
| 5 |CZYŻOWICZ ANDRZEJ | 4 | 292.34 | 6 |
| 6 |JUREK ANDRZEJ | 3 | 340.44 | 6 |
| 7 |ANDRZEJEWSKI ARTUR | 1 | 348.81 | 6 |
| 8 |GRABKOWSKI DARIUSZ | 1 | 382.27 | 6 |
| 9 |KURAS MARIUSZ | 2 | 387.00 | 6 |
| 10 |KOŚCIELNY ANDRZEJ | 1 | 416.61 | 6 |
| 11 |CHMIELNICKI DARIUSZ | 4 | 442.66 | 6 |
| 12 |LIS MARIAN | 1 | 454.04 | 6 |
| 13 |JANKOWSKI JAN | 1 | 459.60 | 6 |
| 14 |GAWŁOWSKI PRZEMYSŁAW | 2 | 618.43 | 6 |
| 15 |CIENCIERUK ZDZISŁAW | 1 | 671.58 | 6 |
| 16 |CZARNECKI KRZYSZTOF | 4 | 692.15 | 6 |
| 17 |KAZEK JAN | 1 | 784.72 | 6 |
| 18 |PIETRZAK WIESŁAW | 3 | 932.83 | 6 |
| 19 |RÓŻAŃSKI JACEK | 2 | 234.20 | 4 |
| 20 |DZIUBIŃSKI MIECZYSŁAW | 4 | 322.43 | 4 |
| 21 |CHMIELEWSKI KRZYSZTOF | 3 | 403.43 | 4 |
| 22 |GEREŁO JAROSŁAW & JADWIGA | 1 | 495.38 | 4 |
| 23 |ŁUKAWY JAN | 1 | 84.42 | 2 |
| 24 |RĘKAS ADAM | 2 | 127.88 | 2 |
| 25 |KIEL HENRYK | 4 | 147.48 | 2 |
| 26 |LEWANDOWSKI BOGDAN-DAMIAN | 3 | 163.35 | 2 |
| 27 |GRUSZCZYŃSKI M & MAŁGORZATA | 4 | 171.88 | 2 |
| 28 |JANKOWSKI JERZY | 1 | 193.53 | 2 |
| 29 |DUDZIAK KAROL | 1 | 203.61 | 2 |
| 30 |BAŃKOSZ WŁADYSŁAW | 2 | 230.37 | 2 |
+------+------------------------------------+---------+---------------+-----+
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (36 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=